Sløjfning Ø25 - Ø125...og meget mere

Alle brønde og boringer er potentielle forureningskilder


Og er de ikke lukket forsvarligt, kan de virke som direkte kontakt ned til grundvandet. Jo dybere brønde er, des større risiko for forurening af grundvandet med nedsivende mikroorganismer og miljøfremmede stoffer. 

Kilde: VIA University College.


Sløjfning af gamle brønde og boringer skal foretages af et autoriseret firma, med autoriserede brøndborere. Denne sløjfning skal foretages forsvarligt således der lukkes for passage af forurening og ikke kan ske udveksling af vand mellem forskellige grundvandsmagasiner. 


Hvad kan vi tilbyde

- Brondwell ApS er autoriseret til at udføre sløjfning nemt, hurtigt og lovligt.

- En individuel pris, tilpasset brøndens eller boringens diameter og dybde.

- Rabat ved bestilling af flere sløjfninger ad gangen.

- Vi ordner alt det praktiske med erklæring til kommunen og indberetning til GEUS

- Sløjfning i overensstemmelse med gældende lovgivning.

- Sikker opbevaring af sløjfningsdata, i et ønsket format tilpasset jeres projektværktøjer.

- Reduktion af prisen hvis I selv har sand og maskiner til at kunne køre sand til brønden.

- Vi har mere end 5 års erfaring med sløjfning af brønde og boringer.  

Retablering efter sløjfning


Det skal se ordentligt ud efter en brønd eller boring er sløjfet. Brondwell ApS sørger naturligvis for retablering efter sløjfning, således der er færrest mulige spor efter brøndborerne.

Hvad Brondwell ApS står for

Vi holder det vi lover


Sløjfninger til tiden. Brondwell ApS stræber efter at udføre sløjfninger senest en måned efter bestilling, såfremt adgangs- og vejrforhold er til det.

Klare aftaler 


Brondwell ApS går ind for klare aftaler og afstemte forventninger. Det betaler sig at lave klare aftaler, også selvom det er en travl hverdag.

Kvalitet


Tingene skal være i orden. Selvfølgelig. Det gælder både arbejdets udførelse og dokumentationen herfor. Forvent mere af Brondwell ApS.

Kunden i fokus


Hos Brondwell ApS tager vi kundepleje alvorligt. Vi tager os tid til at lytte til kundernes behov og finde økonomiske løsninger. 


ER FORSVARLIG SLØJFNING AF BRØNDE

OG BORINGER OGSÅ VIGTIGT FOR DIG?